ΜΕΓΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

26 χρόνια αθόρυβης και αέναης εργασίας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εισαγωγή εις τον Ελευθεροτεκτονισμόν

Γυναικείος Ελευθεροτεκτονισμός

Ο Ελευθεροτεκτονισμός, ο οποίος ονομάζεται επίσης «Βασιλική Τέχνη», είναι μία μυητική και προοδευτική Αδελφότης, της οποίας η μορφή και η λειτουργία μεταδίδονται με παραδοσιακό τρόπο. Στόχος της είναι η τελειοποίησις του ατόμου για την δημιουργία μιας καλύτερης ανθρωπότητος, βασιζομένης ουσιαστικά εις την γνώσιν του εαυτού μας, αλλά και την αφύπνισιν μας.

Μήνυμα Μεγ∴ Διδ∴ της Μ.Γ.Σ.Ε.

Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω εις την ιστοσελίδα μας τις γυναίκες , οι οποίες επιλέγουν την ατραπό της γνώσεως, των υψηλών αξιών και μια φιλοσοφία διά την εφαρμογήν της αρετής εις τας μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις.

Απευθύνομαι σε γυναίκες καλών προθέσεων, με εσωτερικήν ελευθερίαν και κυρίαρχον μέλημα να επικρατήσει εις τον κόσμον η Αγάπη, η Ειρήνη, η Αδελφότης και η Δικαιοσύνη.

Εις την ιστοσελίδα μας θα ενημερωθείτε, αλλά θα χαρούμε και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στέλλα Αβελκίου

Μεγ∴ Διδ∴ της Μ.Γ.Σ.Ε.

Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος

Η Ιστορία μας | Οι Στοές μας | Σύμφωνα Φιλίας

Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος είναι Ιδρυτικό μέλος της ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, η ίδρυσις της οποίας έλαβεν χώραν  εις επίσημες εργασίες 21-23 Νοεμβρίου 2014 χ.κ. εν Ανατολή Θεσσαλονίκης, με συμμετοχήν δεκατριών Τεκτονικών δυνάμεων της Βαλκανικής Χερσονήσου.

«Η φιλοσοφία του Τεκτονισμού συνάδει με τη θεώρησιν του θεϊκού και ανθρωπίνου χαρακτήρα.»